Térítési díj, tandíj

2022.10.21.

Tájékoztató a térítési díj, és a tandíj összegéről

A tanévre megállapított térítési díjat, tandíjat tanítási félévenként – az első félévi díjat a beiratkozáskor, de legkésőbb október

15-ig, a második félévben legkésőbb március 15-ig az iskola pénztárába történő befizetéssel kell teljesíteni.

Az intézmény vezetője - kérelemre - a térítési díj és a tandíj megfizetésére legfeljebb öt havi részletfizetést engedélyezhet, ha a tanuló, illetve szülője igazolja, hogy a térítési díj, tandíj egyösszegű megfizetése számára aránytalan megterhelést jelent.

Amennyiben késik a befizetés: az iskolatitkár a szaktanár segítségével, írásban értesíti a szülőket. Ha a befizetés ezek után sem történik meg, a lakóhely szerinti illetékes jegyzője felé írásban jelez az intézmény.

A fizetési kötelezettség elmulasztása vagy a határidő be nem tartása esetén a közoktatási törvény értelmében a növendéket törölnünk kell a tanulók névsorából. Térítési díjat, vagy tandíjat kimaradás esetén nem áll módunkban visszafizetni.

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola térítési-, és tandíjai 2022/2023-s tanévre

Térítési díj a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében:

Tanulmányi átlagÉves térítési díj (Ft)Féléves térítési díj (Ft)
4,6 - 56 0003 000
4,1 - 4,57 0003 500
3,6 - 48 0004 000
3,1 - 3,59 0004 500
2 - 310 0005 000
1 - 1,911 0006 500

A törvény erejénél fogva mentességet élveznek az állami gondozottak és a hátrányos helyzetet/halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozat, ezt az igazolást a beiratkozási laphoz kötelező csatolni.

Térítési díj a 18-22 év közötti tanulók esetében:

Tanulmányi átlagÉves térítési díj (Ft)Féléves térítési díj (Ft)
4,6 - 515 0007 500
4,1 - 4,516 0008 000
3,6 - 417 0008 500
3,1 - 3,518 0009 000
2 - 319 0009 500
1 - 1,920 00010 000

A törvény erejénél fogva mentességet élveznek az állami gondozottak és a hátrányos helyzetet/halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozat, ezt az igazolást a beiratkozási laphoz kötelező csatolni.

22 éven felüli tanulók esetén és/vagy 2. tanszakra a Tandíj:

Tanulmányi átlagÉves tandíj (Ft)Féléves tandíj (Ft)
4,6 - 525 00012 500
4,1 - 4,525 20012 600
3,6 - 425 40012 700
3,1 - 3,525 60012 800
2 - 325 80019 500
1 - 1,926 00013 000

Soltvadkert, 2022.09.01

                                                                                                            Udvarhelyi Attila

                                                                                                                    Igazgató

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram