Tanszak: Színművészet

"Minél nagyobb az akadály, annál dicsőségesebb a legyőzése."
(Moliere)

Hallani lehet gyermekbűnözésről, alkoholizmusról, drogról, prostitúcióról.

Mintha a társadalom megfeledkezett volna arról a széles rétegről, amelybe a gátlásos, félénk, indulatokkal túlfűtött, problémákkal küszködő, de a társadalom megítélése szerint "normális" gyermekek és fiatalok tartoznak.
Ők is segítségre szorulnak, hogy legyen hitük, kitartásuk és érezzék, hogy szükség van rájuk.
Ebben segít a drámapedagógia!

A színpad ereje csodálatos.
Szótlan, gátlásos gyerekek lelkivilága nyílik meg, engedve, hogy a magyar és világirodalom remekei segítségével fejlesszük őket.

A drámajátékok az egész személyiségre kihatnak, cselekvésre, gondolkodásra, késztetnek.
Fejlesztik az önismeretet,a társas kapcsolatok kialakítását, az érzékszervek finomítását, a kommunikációs képességeket. A drámajátékok alkalmazásai során az "egyénekből" egy összetartó, egymás "másságát" elfogadó közösség kovácsolódik össze.
Egyik legfontosabb sajátossága, hogy a felnövekvő nemzedék legszélesebb rétegéhez szól.
Azoknak a gyermekeknek, fiataloknak nyújt segítséget, akik önmagukat keresik ugyan, de még "szabályos keretek" között.

Célunk az igényes irodalmi alkotások megjelenítése, az olvasás megszerettetése, a SZÍNHÁZ létrehozása gyermek és fiatal alkotókkal, szereplőkkel, és végül, de nem utolsó sorban színházzal színházra nevelés.

Gyere, és játssz velünk!

Tanáraink:

Küldetésünk

Kérem, ismerje meg Küldetésünk 4 fő alappillérét részletesen, amennyiben fontos Ön számára, hogy Gyermeke melyik Művészeti Iskolába jár:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram